Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Основните събития в проекта през седмицата се случиха на строителната площадка, където се изгражда проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш».

• Строителите са близо до завършването на инсталирането на междустайните прегради.

• Голямо внимание се отделя на почистването на помещенията. Едновременно с освобождаването на територията от панелите, специалистите от почистващата служба и служителите на «Совэлмаш» почистват мръсотията и изхвърлят боклуците.

• Инсталира се електрическото окабеляване на втория и третия етаж на административно-битовия корпус.

• В лабораторията се монтира оборудване, прозорците са измити. Това е първата площадка, която ще бъде готова за работа, защото ще отнеме известно време, за да се извърши сертифицирането на лабораторията. 

• Също така върви подготовката на участъка за навиване на двигателите, така че в най-кратки срокове «Совэлмаш» да може да започне производство и продажба на продукция по тези разработки, които вече са изпълнени. 

• Работи се по поставянето на оборудване за свързване на инженерни мрежи. Става въпрос за възел за измерване на вода, оборудване за пречистване на вода, възли за подаване на топла вода и др.

• Извън сградата продължават изкопни работи, към сградата се повежда вода и топлоснабдяване. Извън участъка се извършва обратно засипване на топлопровода.

Освен това Дмитрий Дуюнов съобщи, че «Совэлмаш» води преговори за доставка на конфигурация за производството на първа партида двигатели с промишлено изпълнение с мощност 7,5 кВт. В ПКТБ се подготвя складово помещение за поставяне на контейнер с тази конфигурация.

Следете нашите новини и бъдете информирани за развитието на проекта!