Nedēļas kopsavilkums projektā «Dujunova dzinēji»

Nedēļas kopsavilkums projektā «Dujunova dzinēji»

Galvenie projekta notikumi pagājušajā nedēļā notika būvlaukumā, kurā būvē «Sovelmaš» projektēšanas–konstruktoru tehnoloģisko biroju (PKTB).

• Celtnieki ir tuvu tam, lai pabeigto telpu starpsienu uzstādīšanu.

• Liela uzmanība tiek veltīta telpu uzkopšanai. Atkarībā no tā, kā teritorija tiks atbrīvota no paneļiem, uzkopšanas servisa speciālisti un «Sovelmaš» darbinieki novāc netīrumus un atkritumus.

• Tiek montēta elektroinstalācija administratīvā–sadzīves korpusa otrajā un trešajā stāvā.

• Laboratorijā uzstāda iekārtu, tika nomazgāti logi. Tas ir pirmais iecirknis, kas ir gatavs darbam, jo būs vajadzīgs noteikts laiks, lai veiktu laboratorijas atestāciju. 

• Notiek arī iecirkņa sagatavošana dzinēju tīšanai, lai visīsākos laikos «Sovelmaš» varētu uzsākt produkcijas ražošanu un realizāciju pēc tām izstrādēm, kas jau izpildītas. 

• Notiek darbi iekārtas izvietošanai inženiertīklu pieslēgšanai. Tas ir ūdens uzskaites mezgls, iekārta ūdens attīrīšanai, karstā ūdens apgādes mezgli utt.

• Ēkas ārpusē turpinās zemes darbi, ēkai tiek pievadīta ūdens– un siltumapgāde. Iecirkņa ārpus laukuma iecirknī notiek siltumtrases atpakaļ aizbēršana.

Turklāt Dmitrijs Dujunovs paziņoja, ka «Sovelmaš» novada pārrunas par komplektācijas piegādi, pirmās partijas rūpniecisko dzinēju ražošanai ar jaudu 7, 5 kW. PKTB sagatavo noliktavas telpu konteineru novietošanai ar šo komplektāciju.

Sekojiet mūsu jaunumiem un uzziniet visu par projekta attīstību!