Възможно ли е предсрочното завършване на финансирането на проекта?

Възможно ли е предсрочното завършване на финансирането на проекта?

Имате активно разсрочено плащане в проекта «Двигатели на Дуюнов»? Това означава, че определено искате да видите колкото се може по-скоро проектно-конструкторското технологично бюро «Совэлмаш» в действие и да започнете да получавате дивиденти от неговата дейност.

Планира се строителството на ПКТБ да приключи и да бъде предадено на държавната комисия за проверка през 3-то тримесечие на 2023 година. Екипът на «Совэлмаш» и изпълнителите правят всичко възможно, за да завършат строителството в срок.

Вътре в сградата почти са завършени междустайните прегради, оформят се работните помещения и се монтира технологично оборудване. Отвън е извършена голяма част от работата по свързването на инженерните мрежи.

Предстои вътрешно довършване, пускане в експлоатация на електричество, вода и други комуникации, както и озеленяване на обекта. Възможно е да направим всичко това за шест месеца само благодарение на вашата финансова подкрепа.

Освен това! Тъй като скоростта на строителството сега до голяма степен зависи от размера на финансирането, съществува възможност ПКТБ да бъде завършено предсрочно.

За тази цел всеки инвеститор, който има разсрочено плащане, трябва да го изплати предсрочно за 1-3 месеца. Това ще бъде достатъчно, за да се събере сумата, която ще позволи проектът да бъде завършен.

Предсрочното погасяване на разсроченото плащане не само ще помогне за ускоряване на строителството, но и ще ви позволи да получите бонусни инвестиционни дялове. Колкото повече месеци изплатите наведнъж, толкова по-голяма е ползата за проекта и за вас.

Подробностите за опцията «Предсрочно погасяване» са достъпни на линка.

Заедно вече извършихме това, което изглеждаше невъзможно. Остана да направим последен тласък към финала на проекта!

Последвайте връзката, за да погасите разсроченото си плащане предсрочно.

ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ