Priekšlaicīga projekta finansēšanas pabeigšana – vai tas ir reāli?

Priekšlaicīga projekta finansēšanas pabeigšana – vai tas ir reāli?

Jums ir aktīva nomaksa projektā “Dujunova dzinēji”? Tas nozīmē, ka jūs noteikti vēlaties pēc iespējas ātrāk ieraudzīt darbībā "Sovelmaš" projektēšanas-konstruktoru tehnoloģisko biroju un sākt saņemt dividendes no tās darbības.

Pabeigt PKTB būvniecību un nodot objektu Valsts komisijas pārbaudei tiek plānots 2023. gada 3. kvartālā. "Sovelmaš" komanda un līgumslēdzēji dara visu iespējamo, lai būvniecību pabiegtu laikā.

Ēkas iekšpusē praktiski ir pabeigta telpu starpsienu montāža, izveidotas darba telpas, uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas. Ārpusē veikta ievērojama daļa darbu pie inženiertīklu pieslēgšanas.

Priekšpusē - iekšējā apdare, elektrības, ūdensvada un citu komunikāciju pieslēgšana, teritorijas labiekārtošana. To visu paveikt pusgada laikā var tikai pateicoties jūsu finansiālajam atbalstam.

Turklāt! Par cik tagad būvniecības ātrums lielā mērā ir atkarīgs no finansējuma apjoma, ir iespēja PKTB pabeigt pirms termiņa.

Ikviens investors, kuram ir nomaksa, tā ir jāapmaksā priekšlaicīgi par 1-3 mēnešiem. Ar to būs pietiekami, lai piesaistītu to summu, kas ļaus pabeigt projekta finansēšanu.

Priekšlaicīga nomaksas dzēšana palīdzēs ne tikai paātrināt būvniecību, bet arī ļaus saņemt bonusa investīciju daļas. Jo vairāk mēnešus jūs dzēsīsiet vienā maksājumā, jo lielāks labums projektam, jo izdevīgāk jums.

Sīkāka informācija par opciju “Priekšlaicīga dzēšana” – pēc atsauces.

Kopā mēs esam paveikuši to, kas likās neiespējami. Palicis pēdējais solis līdz projekta finišam!

Pārejiet pēc atsauces, lai priekšlaicīgi apmaksātu nomaksu.

APMAKSĀT NOMAKSU PRIEKŠLAICĪGI