Дмитрий Дуюнов за новия етап на строителните работи

Дмитрий Дуюнов за новия етап на строителните работи

На строителната площадка на «Совэлмаш» започна нов значителен етап на работа: благоустрояване на територията около проектно-конструкторското технологично бюро. Техниката премахва излишната почва, тъй като инженерните мрежи са завършени, територията ще бъде покрита с пясък и ще се подготви за полагане на асфалт, както и за други работи по благоустройството.

Върви интензивна и мащабна работа с инженерните мрежи. Изграждат се кутии за отоплителната мрежа, завършва оформянето на водопроводните тръби. Дъждовната канализация беше свързана и затворена с кладенец, остава да се положи тръба за свързване към канализацията на технополиса.

Вътре в сградата се монтират врати, извършва се работа по въвеждане в експлоатация за стартиране на производствената линия. Започва формирането на линията за боядисване. Продължава благоустрояването на стълбищата и други довършителни работи.

Гледайте видео репортаж с участието на Дмитрий Дуюнов и Александър Сударев, в който те ще разкажат подробности за хода на строителството.

Дмитрий Дуюнов отбеляза, че през последния месец темпът на работа се ускори значително благодарение на увеличаването на обема на инвестициите поради проведената лотария на SOLARGROUP.

Важно е да се поддържа нивото на финансиране на проекта, за да се завърши ПКТБ в срок. За тази цел до 31 май действа промоцията «+5% към сумата на попълване на сметката». Можете да научите подробности за нея на линка.

Участвайте и подкрепете изграждането на ПКТБ «Совэлмаш»!