Dmitrijs Dujunovs par jauno būvdarbu etapu

Dmitrijs Dujunovs par jauno būvdarbu etapu

«Sovelmaš» būvlaukumā sācies jauns nozīmīgs darbu etaps: teritorijas labiekārtošana apkārt projektēšanas–konstruktoru tehnoloģiskam birojam. Tehnika izved grunts atlikumus, atkarībā no inženiertīklu pabeigšanas teritoriju aizbērs ar smiltīm un notiek gatavošanās asfaltēšanai, kā arī citiem labiekārtošanas darbiem.

Intensīvi un plaši notiek darbi ar inženiertīkliem. Veido teknes siltumtrasei, noslēdzas ūdensapgādes cauruļu veidošana. Lietus kanalizācija tika sacilpota un noslēgta akā, atlicis izvilkt cauruli, lai pieslēgtos tehnopolisa lietus novadīšanai.

Ēkas iekšpusē montē durvis, notiek sākumregulēšanas darbi ražošanas līnijas palaišanai. Sākta krāsošanas līnijas veidošana. Turpinās kāpņu laidņu labiekārtošana un citi apdares darbi.

Skatieties video reportāžu ar Dmitrija Dujunova un Aleksandra Sudareva piedalīšanos, kurā viņi pastāstīs vairāk par būvniecības gaitu.

Dmitrijs Dujunovs atzīmēja, ka pēdējā mēneša laikā manāmi paātrinājies darbu temps, pateicoties investīciju apjoma pieaugumam, SOLARGROUP sarīkotās loterijas rezultātā.

Svarīgi arī tālāk turēt projekta finansēšanas latiņu, lai pabeigtu PKTB būvniecību savlaikus. Tam līdz 31. maijam darbojas akcija «+5% pie konta papildināšanas summas». Vairāk par to var uzzināt pēc atsauces.

Paspējiet piedalīties un atbalstīt «Sovelmaš» PKTB būvniecību!