Tin tức

Thông tin cập nhật về dự án "Động cơ của Duyunov"
Trang thiết bị cho dây chuyền sản xuất tự động đã được giao cho "Sovelmash" ⠀
12 Tháng 9 2021
Công trường xây dựng "Sovelmash" | Ngày thứ 95
10 Tháng 9 2021
Trang thiết bị để tạo ra dây chuyền sản xuất tự động cho động cơ "Slavyanka" đã được chuyển giao đến Moscow
08 Tháng 9 2021
Cách máy mài góc được thử nghiệm
08 Tháng 9 2021
Kết quả trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
05 Tháng 9 2021
UShM tiêu chuẩn và UShM với "Slavyanka": so sánh mức độ ồn và tốc độ cắt
03 Tháng 9 2021
Đã bắt đầu việc lắp dựng tòa nhà văn phòng và tiện nghi D&E "Sovelmash" | Ngày thứ 85
31 Tháng 8 2021
Kết quả trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
15 Tháng 8 2021

Hoàn thành
đăng ký!

Hoàn thành đăng ký 2 bước đơn giản, có quyền truy cập vào tất cả thông tin dự án và tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
Hoặc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội