Quan điểm | Phỏng vấn nhà đầu tư và đối tác Sergey Mazin

Quan điểm | Phỏng vấn nhà đầu tư và đối tác Sergey Mazin

Alexander Manzhula - đối tác quốc gia của SOLARGROUP tại Nga - đã trò chuyện với Sergey Mazin, đối tác chính và nhà đầu tư của dự án “Động cơ của Duyunov”.

Sergey Mazin là một người quan trọng trong dự án. Anh là người đã bảo vệ "động cơ của Duyunov" trước những lời chỉ trích ở giai đoạn đầu. Và anh luôn chứng minh quan điểm của mình!

Alexander Manzhula đã hỏi đồng nghiệp của mình những câu hỏi sau:

• Tại sao hiện tại Sergey lại cảm thấy tự tin và an tâm với dự án như vậy? Bí mật của ông ấy là gì?

• Các công cụ dành cho đối tác và nhà đầu tư của SOLARGROUP thay đổi như thế nào ở các giai đoạn triển khai khác nhau?

• Người mới nên chú ý điều gì để đạt được lợi ích tối đa trong giai đoạn này?

Sergey Mazin cảm thấy hòa hợp với dự án! Và anh rất vui khi được chia sẻ trải nghiệm độc đáo của mình với những người tham gia khác.

Bạn cũng có thể chia sẻ quan điểm của mình và nói chuyện với Alexander Manzhula. Để thực hiện việc này, hãy viết thư cho Alexander trên Telegram: @AlexanderManzhula. Chúng tôi luôn sẵn sàng mời bạn đến phỏng vấn.

Hãy cùng tìm hiểu xem hiện gờ những người tham gia ban đầu nhìn nhận dự án như thế nào.

XEM PHỎNG VẤN