Гледна точка | Интервю с инвеститора и партньора Сергей Мазин

Гледна точка | Интервю с инвеститора и партньора Сергей Мазин

Александър Манжула, национален партньор на SOLARGROUP в Русия, беседва със Сергей Мазин, водещ партньор и инвеститор в проекта «Двигатели на Дуюнов».

Сергей Мазин е значима личност за проекта. Именно той в първите етапи на реализацията защити «Двигатели на Дуюнов» от критика. И винаги аргументираше своята гледна точка!

Александър Манжула зададе въпроси на колегата си:

• Защо сега Сергей се чувства толкова уверен и спокоен в проекта? Каква е тайната му?

• Как се промениха инструментите за партньорите и инвеститорите на SOLARGROUP на различни етапи на реализация?

• На какво трябва да обърнат внимание начинаещите, за да получат максимална изгода на този етап?

Сергей Мазин се чувства в проекта като у дома си! И с удоволствие споделя уникалния си опит с други участници.

Вие също можете да споделите вашата гледна точка и да беседвате с Александър Манжула. За да направите това, пишете на Александър в Telegram: @AlexanderManzhula. С удоволствие ще ви поканим на интервю.

Ще разберем как някои от първите участници гледат на проекта днес.

ГЛЕДАЙ ИНТЕРВЮТО