Công trường xây dựng D&E "Sovelmash" | Ngày thứ 374

Công trường xây dựng D&E "Sovelmash" | Ngày thứ 374

Hôm nay là ngày thứ 374 kể từ ngày bắt đầu lắp các cấu trúc kim loại của D&E. Kể từ đó đã có nhiều thay đổi, tòa nhà trông gần như hoàn thiện, tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm và đang được tiến hành ở các khu vực khác nhau.

Công việc lắp đặt kính toàn cảnh cửa sổ lồi và công việc lợp mái trong tòa nhà văn phòng và tiện nghi sắp hoàn thành, việc lắp đặt các khung bao quanh tòa nhà đang tiếp tục, đang chuẩn bị cho việc lắp đặt các khung cửa sổ, tiến hành lắp các tấm che trên các ô cửa, sắp kết thúc công việc đúc lớp bê tông trong phần thử nghiệm và sản xuất của tòa nhà.

Hãy theo dõi các video tiếp theo trên kênh của chúng tôi!