Строителната площадка на ПКТБ «Совэлмаш» | Ден 374

Строителната площадка на ПКТБ «Совэлмаш» | Ден 374

Днес е 374-ият ден от началото на монтажа на металните конструкции на сградата на ПКТБ. Оттогава много се е променило, сградата изглежда почти завършена, но въпреки това има много работа и тя се извършва активно по различни направления.

Завършва се монтажът на панорамното остъкляване на еркера и покривните работи в административно-битовия корпус на сградата, продължава монтажът на ограждащите конструкции, върви подготовката за монтаж на дограмата на прозорците, монтажът на обшивката на козирките над вратите, завършва се изпълнението на подготовителния бетонен слой в опитно-производствената част на сградата.

Следете публикуването на нови видеоклипове в нашия канал!