Совэлмашi PJKB ehitusplats | 374. päev

Совэлмашi PJKB ehitusplats | 374. päev

Täna on 374. päev metallkonstruktsioonide monteerimise alguspäevast. Sellest ajast peale on toimunud palju muudatusi, hoone tundub peaaegu valmis, kuid sellegipoolest on mitmesuguseid töid veel palju ja neid teostatakse aktiivselt mitmes erinevas suunas.

Administratiiv-halduskorpuses lõpetatakse ärkli panoraamklaaside monteerimisega ja katusetöödega, jätkatakse piirdekonstruktsioonide monteerimisega, tehakse ettevalmistusi aknaraamide paigaldamiseks, käimas ukseavade varikatuste voodri monteerimine, lõpetatakse katse-tootmishoone betooniauste töödega.

Jälgige meie kanalil uute videote ilmumist!