Truyền thông của Zelenograd nói về việc xây dựng D&E "Sovelmash"

Truyền thông của Zelenograd nói về việc xây dựng D&E "Sovelmash"

Một số tạp chí định kỳ của Zelenograd đã đề cập đến bộ phận công nghệ kỹ thuật và thiết kế "Sovelmash", đang được xây dựng trong đặc khu kinh tế "Technopolis" Moscow. Các bài viết này được thực hiện như một phần của bài đăng về kế hoạch xây dựng công nghiệp cho năm 2023. 

Theo các phương tiện truyền thông, có tổng cộng 16 cơ sở công nghiệp đang được xây dựng tại Zelenograd. Tám trong số này được lên kế hoạch đưa vào vận hành vào năm 2023, bao gồm cả D&E "Sovelmash".

Bạn có thể đọc các bài đăng theo liên kết dưới đây. 

Trên trang web của Quận hành chính Zelenograd.

Trên trang web của Cổng thông tin Zelenograd. 

Các phương tiện truyền thông của Zelenograd thường xuyên đưa tin về cả quá trình xây dựng D&E "Sovelmash" và những phát triển đổi mới của công ty.