Media Zelenogradu o budowie BPT Sovelmash

Media Zelenogradu o budowie BPT Sovelmash

Kilka wydawnictw zelenogradzkich wspomniało o Biurze Projektowo-Technologicznym Sovelmash, które jest budowane w specjalnej strefie ekonomicznej "Technopolis Moskwa". Wzmianka pojawiła się w ramach notatek o planach budownictwa przemysłowego na rok 2023. 

Według doniesień medialnych, w obwodzie zelenogradzkim budowanych jest łącznie 16 obiektów przemysłowych. Z tego 8 ma zostać oddanych do użytku w 2023 roku, w tym BPT Sovelmash.

Notatki są dostępne pod poniższymi linkami. 

Na stronie internetowej Prefektury Okręgu Administracyjnego Zelenograd.

Na stronie internetowej "Infoportal Zelenogradu".

Zelenogradzkie media regularnie informują zarówno o budowie BPT Sovelmash, jak i o innowacyjnych osiągnięciach firmy.