Có bao nhiêu cổ phần đã bị thu hồi khi đóng các gói trả góp bị hủy?

Có bao nhiêu cổ phần đã bị thu hồi khi đóng các gói trả góp bị hủy?

Càng gần đến vạch đích quá trình gây quỹ đầu tư cho dự án "Động cơ của Duyunov", các nhà đầu tư càng có ít ưu đãi hơn. Bởi vì giá trị chính chủ yếu là cơ hội mua cổ phần của doanh nghiệp kỹ thuật độc đáo đang chuẩn bị ra mắt ngay trong năm nay.

Chúng tôi đã rút lại cơ hội khôi phục các gói trả góp bị hủy trong năm 2017 và 2018. Như vậy, 2.780.447.710 cổ phần đầu tư đã "mắc kẹt" khi các gói trả góp bị hủy bị "thu hồi". Đó là một con số lớn so với tổng số cổ phần hiện có gần 45 tỷ. Và tin tốt cho những nhà đầu tư có kỷ luật trong việc thanh toán cho gói đầu tư của mình.

Các gói trả góp bị hủy trong năm 2019 có gần 3,5 tỷ cổ phần. Và đây là đối tượng tiếp theo trong "lịch trình thu hồi". Vì vậy, nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có liên quan, bây giờ là lúc để khôi phục cổ phần! Hoặc tốt hơn hết, hãy thanh toán trả góp đúng hạn và tránh bị hủy. Xét cho cùng, trong bất kỳ cuộc chạy marathon nào, phần thưởng tối đa sẽ thuộc về những người chạy hết quãng đường và không bỏ cuộc dù chỉ một lần.

THANH TOÁN GÓI TRẢ GÓP