Palju osakuid oleme põletanud järelmaksude ennetähtaegsel sulgemisel

Palju osakuid oleme põletanud järelmaksude ennetähtaegsel sulgemisel

Mida lähemale jõuab Dujunovi mootorid projekti rahastamise lõpp, seda vähem eeliseid kehtib investoritele. Kuna põhiväärtuseks on võimalus osta unikaalse inseneriettevõtte osakuid, mille käivitamine toimub juba sellel aastal.

Oleme sulgenud järelmaksu taastamisvõimaluse 2017. ja 2018. aastatel tühistatud järelmaksudele. Nii oleme põletanud 2 780 447 710 investeerimisosakut, mis on jäänud tühistatud järelmaksudesse. See pole paha number arvestades osakute koguarvu, mida on praegu peaaegu 45 miljonit. Ja hea uudis nendele investoritele, kes on maksnud oma investeerimispakettide eest distsiplineeritult.

2019. aastal tühistatud järelmaksud sisaldavad peaaegu 3,5 miljardit osakut. Ja nemad on järgmised, mis maha põlevad. Seega, kui teil või teie tuttavatel on sellised olemas, siis nüüd on õige aeg neid taastada! Mis on aga veel parem, on teha kõiki makseid õigeaegselt ja vältida nende tühistamist. Kuna igas maratonis saavad maksimaalse auhinna need, kes on ületanud kogu vahemaa ja pole seda katkestanud.

MAKSA JÄRELMAKSU