Giúp khách hàng nhận thưởng | Nghiên cứu tình huống về trải nghiệm của đối tác

Giúp khách hàng nhận thưởng | Nghiên cứu tình huống về trải nghiệm của đối tác

Bạn có phải là thành viên của dự án "Động cơ của Duyunov"? Hãy cùng nhau giải quyết thực trạng của các đối tác và nhà đầu tư của SOLARGROUP. Chọn giải pháp tốt nhất hoặc đề xuất giải pháp của riêng bạn.

• Nhân vật: Natalia S., sinh viên

• Thu nhập cố định: học bổng khen thưởng 15.000 rúp mỗi tháng

• Thu nhập bổ sung: hỗ trợ của cha mẹ

• Mua gói đầu tư: 500 USD, đã thanh toán kỳ trả góp đầu tiên.

Mục tiêu: nhận được cổ phần thưởng mà không cần tăng quy mô gói

Lựa chọn 1. Thưởng thanh toán sớm. Càng nhiều khoản thanh toán trả góp hằng tháng được thực hiện cùng một lúc, ta càng nhận được nhiều cổ phần thưởng.

Lựa chọn 2. Tiền thưởng kỷ luật. Nếu Natalia thanh toán gói trả góp mà không để quá hạn ngày nào, cô ấy sẽ nhận được tiền thưởng +5% cổ phần đầu tư.

Tùy chọn 3. Sử dụng cả hai tùy chọn. Tiền thưởng có thể được kết hợp.

Tùy chọn 4. Điều gì sẽ xảy ra nếu Natalia thử sức với công việc kinh doanh đối tác? Bằng cách này, ta có thể vừa hoàn trả gói trả góp bằng cách sử dụng thù lao giới thiệu vừa nhận được +5% cổ phần với mỗi khoản thanh toán từ tài khoản đối tác.

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC