Помогни на клиента да получи бонуси | Кейс от живота на партньора

Помогни на клиента да получи бонуси | Кейс от живота на партньора

Ти си участник в проекта «Двигатели на Дуюнов»? Нека решим заедно реални ситуации на партньори и инвеститори на SOLARGROUP. Избери най-доброто решение или предложи свое.

• Персона: Наталия С., студентка

• Постоянен доход: повишена стипендия от 15 000 рубли на месец

• Допълнителен доход: помощ от родителите

• Закупен инвестиционен пакет: 500 $, направена е първата вноска от разсроченото плащане.

Цел: да получи бонусни дялове, без да увеличава пакета

Вариант 1. Бонус за предсрочно погасяване. За колкото повече месеци се направят вноски наведнъж, толкова повече бонусни дялове ще бъдат начислени.

Вариант 2. Дисциплинарен бонус. Ако Наталия изплати разсроченото плащане без нито един ден просрочване, тя ще получи бонус +5% от инвестиционните дялове.

Вариант 3. Да използва и двете опции. Защото бонусите се сумират.

Вариант 4. А защо Наталия да не се пробва в партньорския бизнес? Така ще може не само да изплати вноските с помощта на рефералните възнаграждения, но и да получи +5% дялове при всяко плащане от партньорската сметка.

СТАНИ ПАРТНЬОР