Thanh toán đầy đủ cho gói đầu tư của bạn - và nhận Tiền thưởng Tình bạn

Thanh toán đầy đủ cho gói đầu tư của bạn - và nhận Tiền thưởng Tình bạn

Chúng tôi rất cảm kích các nhà đầu tư của dự án "Động cơ của Duyunov", những người luôn ủng hộ dự án và sẵn sàng đầu tư nhiều hơn nữa. Và chúng tôi đang tung ra một ưu dãi mới cho bạn.

Thanh toán đầy đủ cho gói đầu tư của bạn - và nhận Tiền thưởng Tình bạn. Nó bao gồm hai mã khuyến mại, mỗi mã tặng +10% cổ phần thưởng để mua hoặc tăng quy mô gói đầu tư.

Lợi ích của bạn là gì?

• Nhận thêm 10% cổ phần khi đầu tư vào dự án sau này.
• Bạn giúp bạn bè hoặc đối tác của mình đầu tư sinh lời vì mã khuyến mại có thể được tặng cho người khác. Bằng cách đó, bạn góp phần thu hút đầu tư cho dự án.

Cách để nhận và sử dụng Tiền thưởng Tình bạn?


• Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho gói đầu tư của bạn. Ngay sau đó, bạn sẽ nhận được một email có hai mã khuyến mại. Mã chỉ có thể áp dụng cho các gói khác nhau và chỉ dùng được một lần.
• Nhập mã khuyến mại khi mua hoặc tăng quy mô gói vào hộp thoại mở ra khi bạn nhấn vào "Tôi có mã khuyến mại". Các mã khuyến mại có giá trị trong 30 ngày sau khi được nhận.
• Thanh toán đầy đủ gói của bạn và không để thanh toán quá hạn. Sau đó, bạn sẽ nhận được Tiền thưởng Tình bạn +10% cổ phần từ số lượng cổ phần trong gói.

Quan trọng! Bạn chỉ có thể nhận mã khuyến mại cho các gói đã thanh toán đầy đủ từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, tức là sau khi triển khai ưu đãi Phần thưởng Tình bạn.

Tự mình tận dụng ưu đãi hoặc đưa mã khuyến mại cho bạn bè!

Để biết thêm thông tin, hãy nhấn vào nút bên dưới.

ĐẾN PHẦN ĐẦU TƯ