Cách phòng vệ tốt nhất là luôn đi trước: "Sovelmash" bảo vệ các phát triển mình khỏi nạn sao chép như thế nào?

Cách phòng vệ tốt nhất là luôn đi trước: "Sovelmash" bảo vệ các phát triển mình khỏi nạn sao chép như thế nào?

Đối với một công ty mà các phát triển có thể thay đổi căn bản thị trường động cơ điện toàn cầu thì vấn đề bảo vệ bí quyết công nghệ luôn là ưu tiên hàng đầu. Điều quan trọng là phải hiểu rằng trên thực tế không có phát minh nào có thể chống sao chép 100%. Nhưng có thể giảm thiểu rủi ro. "Sovelmash" giải quyết vấn đề này một cách toàn diện, bằng cách áp dụng hai chiến lược.

Thứ nhất là chiến lược phát triển vượt bậc

"Sovelmash" thực hiện chính sách bằng sáng chế để chi phí sao chép của các đối thủ cạnh tranh trở nên cao một cách bất hợp lý và việc sao chép công nghệ là không khả thi về mặt kinh tế đối với họ. Nhiệm vụ của các nhà phát triển là hiểu cách cải thiện sáng chế trong tương lai, tính toán trước các hành động của công ty.

Thứ hai là chiến lược cấp bằng sáng chế

Bằng sáng chế là cần thiết để bảo vệ phát minh khỏi sự sao chép của các đối thủ cạnh tranh. Nếu chủ sở hữu công nghệ phát hiện có người sử dụng công nghệ bất hợp pháp, họ có thể kiện ra tòa và buộc người vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý. Mức độ tin cậy của việc bảo hộ sáng chế phụ thuộc vào chất lượng công việc của các chuyên gia sáng chế và tính đúng đắn của chiến lược cấp bằng sáng chế.

Bằng sáng chế được cấp tại quốc gia nơi công ty sẽ thâm nhập thị trường. Mỗi quốc gia có các quy tắc cấp bằng sáng chế riêng. "Sovelmash" chủ yếu được cấp bằng sáng chế công nghệ. Loại bằng sáng chế như vậy là các tài liệu bảo vệ mạnh mẽ nhất.

Giờ đây, nhóm dự án có hơn 20 hạng mục sở hữu trí tuệ, tất cả đều được đăng ký tại Nga:

• 7 trong số đó đã được nhận theo yêu cầu trực tiếp từ "Sovelmash";
• 6 bằng sáng chế đã được chuyển giao bởi "ASiPP", người sáng lập "Sovelmash";
• Thương hiệu "Sovelmash";
• "ASiPP" có 12 bằng sáng chế trong lĩnh vực này.

Vì quá trình nghiên cứu và phát triển vẫn tiếp tục nên công việc lấy bằng sáng chế cũng vậy.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về bằng sáng chế? Hãy viết trong phần bình luận những câu hỏi về công việc lấy bằng sáng chế của "Sovelmash" mà bạn muốn được trả lời. Và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong các bài viết sau.

Bạn có muốn biết thêm về những ưu điểm của công nghệ "Slavyanka" không? Hãy đọc các phần chúng tôi phát hành trước đó.

 TÌM HIỂU THÊM