Parim kaitse on ennetamine: kuidas kaitseb Совэлмаш oma arendusi kopeerimise eest?

Parim kaitse on ennetamine: kuidas kaitseb Совэлмаш oma arendusi kopeerimise eest?

Ettevõtete jaoks, mille arendused võivad radikaalselt muuta elektrimootorite turgu, on oma know how'de kaitsmise küsimus — üks priorieetsemaid. Oluline on mõista, et praktiliselt ükski leiutis pole 100% kaitstud kopeerimise eest. Kuid riske saab minimeerida. Совэлмаш lahendab seda ülesannet komplekselt, kasutades kaks strateegiat.

Esimene — ennetava arengu strateegia

Совэлмашi ettevõtte patendipoliitika põhineb sellel, et kopeerimise hind oleks konkurentidele põhjendamatult kõrge ja tehnoloogia kopeerimine majanduslikult ebaotstarbekas. Arendajate eesmärk — on teha endale selgeks, kuidas saab arendust tulevikus täiustada, arvestada välja ettevõtte tegevusi mitu sammu ette.

Teine — patenteerimisstrateegia

Patenteerimine on kohustuslik, et kaitsta arendust konkurentide kopeerimise eest. Kui tehnoloogia omanik avastab tehnoloogia ebaseaduslikku kasutamist, saab ta pöörduda kohtusse ja võtta rikkujad vastutusele. Leiutise kaitsemäär sõltub patendispetsialistide töö kvaliteedist ja patenteerimisstrateegia läbimõeldusest.

Patenti väljastatakse selles riigis, millisele turule soovib ettevõte siseneda. Igas riigis on oma patenteerimisreeglid. Совэлмаш patenteerib peamiselt vaid leiutisi. Sellised patendid on oluliselt kaitsvamate dokumentidega.

Praegu on projekti meeskonnal üle 20 intellektuaalomandi, kõik need on registreeritud Venemaal:

• 7 neist on saadud otse Совэлмашi taotluste pealt;
• 6 patenti edastas ASiPP ettevõte, mis on Совэлмашi kaasasutaja;
• Совэлмашi kaubamärk;
• 12 patenti selles valdkonnas on ASiPP ettevõttel.

Kuna teadus- ja arendustegevus jätkub, jätkub ka patenditöö.

Kas tunned patenteerimise vastu suuremat huvi? Kirjuta kommentaaridesse, millistele Совэлмашi patenditöö küsimustele soovid vastuseid saada. Ja me proovime neile vastata juba meie järgmistes postitustes.

Kas soovid rohkem infot Slavjanka tehnoloogia eeliste kohta? Loe varem avaldatud materjali.

 LÄHEMALT