Hướng dẫn Dự án: Tại sao việc thanh toán đầy đủ cho gói trả góp của bạn lại quan trọng?

Hướng dẫn Dự án: Tại sao việc thanh toán đầy đủ cho gói trả góp của bạn lại quan trọng?

Trong dự án "Động cơ của Duyunov", bạn có thể mua gói cổ phần đầu tư theo hình thức trả góp từ 10 đến 30 tháng. Hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn lại quan trọng.

• Bạn sẽ nhận được nhiều cổ phần đầu tư hơn. Thông thường, hơn một nửa số cổ phần trong gói chỉ được tích lũy sau khi bạn thực hiện kỳ thanh toán cuối cùng. Ngoài ra, bạn sẽ được ghi có thêm 5% cổ phần đầu tư trên số cổ phần trong gói khi thanh toán gói trả góp đúng hạn.

Ví dụ: Gói trị giá 3.000 USD ở giai đoạn 19, được mua theo hình thức trả góp 10 tháng, có 327.000 cổ phần. Sau mỗi kỳ thanh toán hàng tháng, bạn sẽ nhận được 18.000 cổ phần. Như vậy, sau khi thanh toán 9 khoản thanh toán hằng tháng, bạn sẽ được ghi có 162.000 cổ phần. Và khi bạn thực hiện kỳ thanh toán thứ 10 cuối cùng, bạn sẽ nhận được thêm 165.000 cổ phần và được thưởng thêm 5%, tương đương 16.350 cổ phần.

• Bạn sẽ bắt đầu nhận được tiền lãi từ khoản đầu tư của mình sớm hơn. Việc hoàn trả kịp thời các gói trả góp là sự đảm bảo cho việc xây dựng trung tâm kỹ thuật "Sovelmash" thành công và nhanh chóng. Và doanh nghiệp được hoàn thành càng sớm thì bạn càng sớm kiếm được cổ tức từ hoạt động kinh doanh hoặc kiếm được lợi nhuận từ việc bán cổ phần.

Nếu tôi không thanh toán trả góp đúng hạn thì sao?

Gói trả góp sẽ bị hủy sau 19 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán. Nếu gói trả góp của bạn bị hủy, số cổ phần đầu tư mà bạn đã thanh toán sẽ vẫn là của bạn, nhưng bạn sẽ vĩnh viễn mất số cổ phần thưởng.

Bạn có thể khôi phục gói bằng cách thanh toán toàn bộ khoản nợ ở văn phòng hành chính theo liên kết.

Nếu bạn có gói trả góp bị hủy, vui lòng nhanh chóng khôi phục gói đó vì chúng tôi đang dần đóng lại cơ hội này. Ví dụ: không còn khả năng khôi phục đối với các gói trả góp bị hủy trong năm 2017 và 2018.

Nhưng tốt nhất là hãy tránh để phát sinh tình trạng hủy gói — và bây giờ bạn đã biết tại sao!

THANH TOÁN TRẢ GÓP