Các sự kiện chính của dự án: Thông báo tháng 7

Các sự kiện chính của dự án: Thông báo tháng 7

Tháng 7 vừa qua là một tháng rất sôi động trong dự án "Động cơ của Duyunov".

• Hoàn thiện công việc với bê tông và lắp đặt khung cửa sổ.
• Hiện đại xe bọc thép bằng cách áp dụng động cơ dựa trên "Slavyanka".
• Các bài viết mới về "Sovelmash" trên phương tiện truyền thông.
• Ưu đãi sinh lời cho các nhà đầu tư.
• Cuộc thi video đánh giá về dự án, thông tin chi tiết xem tại đây.

Nhìn lại các sự kiện quan trọng của tháng 7 trong video giới thiệu tại đây.