Ključni dogodki projekta: julijski povzetek

Ključni dogodki projekta: julijski povzetek

Julij v projektu "Duyunovi motorji" je bil bogat z dogodki.

• Dokončanje betonske podlage in montaža okenskih okvirjev.
• Posodobitev oklepnega transporterja z uporabo motorjev s "Slavyanko".
• Novi članki o podjetju "Sovelmash" v medijih.
• Donosna promocija za vlagatelje.
• Natečaj video pregledov o projektu, podrobnosti o katerem najdete na povezavi.

Spomnimo se ključnih julijskih dogodkov v video povzetku na povezavi.