Tiến độ đổ sàn tầng 1 của tòa nhà D&E "Sovelmash" như thế nào?

Tiến độ đổ sàn tầng 1 của tòa nhà D&E "Sovelmash" như thế nào?

Từng bước, mặt sàn của D&E "Sovelmash" đang được đưa về mức "zero".

🔹 Hơn 70% công tác chống thấm tầng 1 của tòa nhà O&A (văn phòng và tiện ích) đã hoàn thành, trục 1-6. 
🔹 Đã hoàn thành 80% công tác chống thấm phần sản xuất của tòa nhà, trục 17-23. 
🔹 Tại trục 6-17, công việc chống thấm hoàn thành 100%, lớp chống thấm bảo vệ hoàn thành 100%, đường vòng - hoàn thiện 100%, bê tông gia cố - hoàn thành 27%.

Hôm qua, phần nền móng cho bốn máy biến áp cao áp đã được đổ, cũng như nền móng cho các động cơ trong buồng chống dội âm.

Thứ Sáu tới đây, tất cả cốt thép trong ảnh sẽ được đổ bê tông.

Nhân viên của công ty hợp đồng làm việc hằng ngày đến tận chiều tối. Họ phối hợp làm việc nhịp nhàng và chuyên nghiệp. Chỉ nghỉ trưa một thời gian ngắn là trở lại làm việc.

XEM TẤT CẢ TIN