Kako napreduje izlijevanje poda na prizemlju PITC-a "Sovelmash"?

Kako napreduje izlijevanje poda na prizemlju PITC-a "Sovelmash"?

Korak po korak, pod u PITC-u "Sovelmash" se izravnava do oznake "nula".

🔹 Izvršeno je više od 70% hidroizolacije prizemlja upravnog dijela zgrade, osi 1-6. 
🔹 Izvedeno je 80% hidroizolacije proizvodnog dijela zgrade, osi 17-23. 
🔹 U osi 6-17 hidroizolacija je 100% gotova, zaštitni sloj za hidroizolaciju 100%, petlja uzemljenja 100%, armirani beton 27%.

Jučer su izliveni temelji za četiri visokonaponska transformatora, kao i temelji za motore u anehoičnoj komori.

Sljedeći petak sva armatura prikazana na fotografiji bit će zalivena betonom.

Djelatnici izvođača radova rade svaki dan do kasnih večernjih sati. Rade organizirano i profesionalno. Prave kratku pauzu za ručak i ponovno se vraćaju na posao.

PROČITAJ SVE VIJESTI