Как върви заливането на пода на първия етаж на ПКТБ «Совэлмаш»?

Как върви заливането на пода на първия етаж на ПКТБ «Совэлмаш»?

Стъпка по стъпка подът в ПКТБ «Совэлмаш» се изгражда на нивото на «нулата».

🔹 Направена е повече от 70% от хидроизолацията на първия етаж на АБК (административно-битовия корпус), в осите 1-6. 
🔹 Направена е 80% от хидроизолацията на производствената част на сградата, в осите 17-23. 
🔹 В осите 6-17 хидроизолацията е направена на 100%, защитният слой върху хидроизолацията — на 100%, заземяващият контур — на 100%, стоманобетонът — на 27%.

Вчера бяха изляти фундаментите за четири трансформатора с високо напрежение, както и за основите за двигатели в анехогенна камера.

В този петък цялата армировка, която е показана на снимката, ще бъде залята с бетон.

Служителите на фирмата изпълнител работят всеки ден до късно вечерта. Те работят последователно и професионално. Кратка почивка за обяд — и отново почват работа.

ИСКАМ ДА ПРОЧЕТА ВСИЧКИ НОВИНИ