Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Việc xây dựng bộ phận thiết kế và công nghệ kỹ thuật "Sovelmash" được tiến hành đồng thời trên nhiều mặt trận.

• Bên trong tòa nhà, hệ thống điện đã được nối dây, lát gạch, hoàn thiện các bức tường bên trong và sơn các phần trần nhà.
• Hệ thống thông gió, đường ống, hệ thống phun nước chữa cháy và các hệ thống khác đã được lắp đặt.
• Tiếp tục lắp đặt điểm phân phối nhiệt.
• Công việc đang được tiến hành trên hố nơi kết nối cống thoát nước mưa.
• Đã tiến hành lấp đường ống sưởi ấm.
• Các công việc đang được tiến hành bên cạnh bệ dành cho hệ thống điều hòa không khí, hệ thống này sẽ sớm được lắp đặt tại vị trí theo thiết kế.
• Hàng rào tạm đã bị dỡ bỏ hoàn toàn và hàng rào vĩnh viễn sẽ được lắp đặt để thay thế.

Trong tuần vừa qua, dự án đã thu hút được số tiền mục tiêu 4.000.000 USD cho ưu đãi "Cảm ơn". Tuy nhiên, chúng tôi quyết định không dừng lại khi tốc độ cấp vốn tăng cao, mang lại lợi ích cho cả dự án và nhà đầu tư. Do đó, ưu đãi sẽ có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 9.

Các chi tiết có sẵn ở đây.

ĐẦU TƯ