Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Công việc đã diễn ra sôi nổi tại công trường "Sovelmash" trong suốt tuần qua.

• Các chuyên gia đã cho ra mắt thiết bị laser lớn.
• Khu gò đúc đang được chuẩn bị để chứa thiết bị.
• Một cầu trục đã được chuyển đến xưởng lắp ráp động cơ.
• Máng cáp điện được lắp đặt tại tầng 3 của nhà sản xuất.
• Tiếp tục đào đất đặt ống chính của hệ thống thoát nước mưa. Các cống thoát nước mưa ở phía bên trái của tòa nhà đã được chuyển đổi từ cống tạm thời trên mặt đất thành hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm về tiến độ xây dựng trong tuần tới.

Và bây giờ là tổng quan ngắn gọn về các chủ đề chúng tôi đã đề cập trong bảy ngày qua.

Tạp chí Business Excellence đã xuất bản một bài báo lớn có tiêu đề "Động cơ của Duyunov: Dự án của thời đại".

Kết quả của hội nghị SOLARGROUP tại Bờ Biển Ngà.

Lợi ích của tùy chọn "Thưởng 5% cho người mới" là gì?

Hãy theo dõi tin tức của chúng tôi để theo kịp sự phát triển của dự án!

XEM THÊM TIN