Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

V priebehu týždňa aktívne prebiehali práce na stavenisku "Sovelmash".

• Špecialisti spustili laserové zariadenie.
• Pokračovala príprava miestnosti zlievárne na umiestnenie zariadenia.
• Bol prijatý nosníkový žeriav na montáž motorov.
• Na treťom poschodí vo výrobnej časti sa montovali zásobníky na elektrické káble.
• Prebiehali výkopové práce na položenie hlavného potrubia dažďovej kanalizácie. Prívalové vpusty z ľavej strany budovy boli prerobené z dočasného zvodu na pozemok, na vpust hotovej prívalovej kanalizácie.

Podrobnejšie o chode výstavby vám porozprávame v nadchádzajúcom týždni.

A teraz — krátky súhrn tém, ktoré sme oznámili za posledných 7 dní.

Časopis Business Excellence vydal významný článok "Motory Duyunova": пprojekt súčasnej doby".

Výsledky konferencie SOLARGROUP na Pobreží Slonoviny.

Čím je výhodná možnosť "Bonus 5% pre nováčikov".

Sledujte naše správy a buďte informovaní o rozvoji projektu!

VIAC SPRÁV