Gói đầu tư cho con: đầu tư cho tương lai!

Gói đầu tư cho con: đầu tư cho tương lai!

Giờ đây, bạn có thể mua cổ phần "Sovelmash" cho các con ở văn phòng hành chính. Để làm điều này, bạn cần mua một gói đặc biệt cho con. 


Gói cho con khác với gói thông thường như thế nào?

Đây là các gói đầu tư có cùng mệnh giá và giảm giá như các gói tiêu chuẩn. Sự khác biệt duy nhất là cổ phần không được đăng ký dưới tên bạn mà là tên của con bạn. 


Cách mua gói cho con?

• Bạn chọn và mua một gói tại văn phòng hành chính, phần "Đầu tư", tab "Gói cho con".
• Nhập thông tin chi tiết của bé. 
• Thanh toán trọn gói.
• Khi con bạn đến tuổi trưởng thành, bé sẽ được xác minh tại văn phòng hành chính và cổ phần đầu tư sẽ được chuyển sang quyền sở hữu của bé. Con bạn sẽ trở thành đồng sở hữu của "Sovelmash".


Còn thông tin nào quan trọng nữa?

• Có thể mua nhiều gói đầu tư cho một bé.
• Nếu có nhiều hơn một con, bạn có thể mua gói cho từng bé.
• Mua gói cho con được xem là một khoản đầu tư cá nhân. Gói cũng được tích lũy thù lao đối tác. 

Hãy chăm sóc sức khỏe tài chính tương lai của con bạn ngay từ bây giờ! Thông tin chi tiết có sẵn trong văn phòng hành chính!

XEM THÊM TIN