Детски инвестиционни пакети: инвестирайте в бъдещето!

Детски инвестиционни пакети: инвестирайте в бъдещето!

Сега в личния кабинет можете да закупите за вашите деца дял от компанията «Совэлмаш». За да направите това, трябва да оформите специален детски пакет. 


С какво детските пакети се различават от обикновените?

Това са инвестиционни пакети със същите номинали и отстъпки като стандартните. Само че те се издават не за вас, а за вашите деца. 


Как можете да купите детски пакет?

• Можете да изберете и да оформите такъв пакет в личния кабинет, в раздела «Инвестиции», подраздел «Детски пакети».
• Трябва да въведете данните на детето. 
• Трябва да платите пакета изцяло.
• Когато детето стане пълнолетно, то се верифицира в личния кабинет и инвестиционните дялове преминават в негова собственост. То става съсобственик на компанията «Совэлмаш».


Какво още е важно да се знае?

• За едно дете могат да бъдат оформени няколко инвестиционни пакета.
• Ако имате няколко деца, можете да закупите пакети за всяко едно от тях.
• Закупуването на детски пакет се счита за лична инвестиция. • От покупката се начислява партньорско възнаграждение. 

Погрижете се за бъдещото финансово благополучие на децата си сега. За подробности — отидете в личния кабинет.

ПОВЕЧЕ НОВИНИ