Chúng tôi cung cấp +5% cổ phần cho mỗi khoản thanh toán được thực hiện trong vòng 7 ngày sau khi đăng ký

Chúng tôi cung cấp +5% cổ phần cho mỗi khoản thanh toán được thực hiện trong vòng 7 ngày sau khi đăng ký

Càng nhanh càng có lợi!

Bạn mới được giới thiệu về dự án "Động cơ của Duyunov" và sắp đầu tư ư? Chúng tôi có điều kiện đặc biệt cho người mới bắt đầu!

Bạn sẽ nhận được cổ phần thưởng đầu tư cho mỗi khoản đầu tư được thực hiện trong vòng 7 ngày sau khi đăng ký tại văn phòng hành chính.

Tiền thưởng tương đương 5% từ số lượng cổ phần bạn đã chi trả cho.

Một ví dụ về lợi ích của bạn qua các con số

Bạn mua gói trả góp 10 tháng trị giá 5.000 USD ở giai đoạn 18 hiện tại trong quá trình phát triển dự án. Gói chứa 635.000 cổ phần. Trong vòng một tuần sau khi đăng ký tại văn phòng hành chính, bạn thực hiện khoản thanh toán trả góp đầu tiên là 500 USD. Bạn nhận được 50.500 cổ phần. Và bạn sẽ nhận được thêm 5% của số đó như một phần của ưu đãi, tức là 2.525 cổ phần.

Nếu bạn thanh toán nhiều kỳ hơn cho gói trả góp này trong vòng 7 ngày, bạn cũng sẽ nhận được 5% cổ phần thưởng cho mỗi kỳ thanh toán.

Như vậy, số tiền thanh toán của bạn càng cao, bạn càng nhận được nhiều cổ phần đầu tư.

Làm cách nào để nhận được cổ phần thưởng thêm?

• Đảm bảo rằng bạn hoàn tất đăng ký tại văn phòng hành chính.
• Chuyển đến văn phòng hành chính, phần "Các khoản đầu tư" - "Đầu tư" theo liên kết. Chọn gói đầu tư bạn muốn mua.
• Trả góp hoặc trả một lúc toàn bộ gói. Để nhận được những phần thưởng này, nó phải được thực hiện trong vòng 7 ngày sau khi đăng ký.
• Nhận ngay cổ phần thưởng. Số cổ phần sẽ được hiển thị trong lịch sử tích lũy gói.
• Ưu đãi có thể kết hợp với các chương trình khuyến mại khác dành cho nhà đầu tư.

Khám phá chúng bằng cách theo liên kết.

Sử dụng và đầu tư với lợi nhuận tối đa!

Một bài báo mới về "Sovelmash" trên tạp chí Business Excellence.

XEM