Ще подарим 5% дялове за всяко плащане в рамките на 7 дни след регистрация

Ще подарим 5% дялове за всяко плащане в рамките на 7 дни след регистрация

Да се действа бързо е изгодно!

Наскоро се запознахте с проекта «Двигатели на Дуюнов» и вече сте близо да вземете решение за инвестиране? За начинаещите имаме специални условия!

Ще получите бонусни инвестиционни дялове за всяка инвестиция, направена в рамките на 7 дни след регистрация в личния кабинет.

Бонусът ще бъде 5% от броя на дяловете, които плащате.

Пример за вашата изгода с цифри

Вие сте оформили пакет от 5 000$ на разсрочено плащане за 10 месеца на текущия 18-ти етап от развитието на проекта. Той съдържа 635 000 дяла. В рамките на една седмица след регистрацията в личния кабинет вие внасяте първото плащане — 500$. За него ще ви бъдат начислени 50 500 дяла. И още 5% дялове от техния брой ще получите допълнително в рамките на промоцията, а именно — 2525 дяла.

Ако направите повече плащания по това разсрочване по време на срока на действие на промоцията, тогава за всяко от тях ще получите 5% бонусни дялове.

Така че, колкото по-голяма е сумата на вашите плащания, толкова повече инвестиционни дялове ще получите.

Как да получите бонусни дялове?

• Уверете се, че сте завършили регистрация в личния кабинет.
• Отидете в личния кабинет, в раздела «Инвестиции» - «Инвестиране», на линка. Изберете инвестиционния пакет, който искате да закупите.
• Направете вноска по разсрочено плащане или заплатете цялата цена на пакета наведнъж. За да получите бонуси, това трябва да стане в рамките на 7 дни след регистрация.
• Веднага ще получите бонусните дялове. Техният брой ще бъде показан в историята на начисленията по пакета.
• Промоцията се сумира с други предложения за инвеститори.

Можете да се запознаете с тях на линка.

Възползвайте се и инвестирайте с максимална изгода!

Нова публикация за «Совэлмаш» в списанието Business Excellence.

ВИЖ