Informacje o projekcie: dlaczego wybrano crowdinwesting do finansowania?

Informacje o projekcie: dlaczego wybrano crowdinwesting do finansowania?

Często zadaje się nam pytanie, dlaczego crowdinwesting, metoda tak nietypowa dla Rosji, został wybrany do finansowania projektu Silniki Duyunova. Wielu prywatnych inwestorów kupuje udziały Sovelmash, aby później otrzymywać dywidendy z działalności firmy lub sprzedać udziały.

Sovelmash realizuje projekt technologiczno-wprowadzający. Mianowicie buduje biuro projektowo-technologiczne, w którym będą opracowywane innowacyjne silniki elektryczne. Aby zrealizować projekt, dotychczasowe technologie i fundamenty nie są odpowiednie, trzeba je zmienić. Musimy zaprojektować i zbudować nowe pomieszczenia, opracować i certyfikować urządzenia technologiczne i tak dalej.

Koszt takiego projektu jest znacznie wyższy niż w przypadku tradycyjnej działalności produkcyjnej.

Jednocześnie zespół Sovelmash początkowo nie chciał polegać na zwykłych źródłach finansowania dla rosyjskiego biznesu.

• Banki oferują niekorzystne warunki kredytowania młodym firmom, które nie posiadają własnych dużych funduszy. Jest to duże ryzyko dla projektów, zwłaszcza w warunkach kryzysów zewnętrznych. Z tego powodu w ciągu ostatnich 2 lat wiele firm musiało zamrozić budowę swoich przedsiębiorstw.
• Duzi inwestorzy finansują projekty w zamian za udział w zarządzaniu firmą. Jednocześnie mogą nie rozumieć specyfiki innowacyjnego biznesu. Założyciele Sovelmash chcą sami zarządzać swoim wynalazkiem.

Crowdinwesting pozwala na realizację projektu w sposób bardziej elastyczny i trwały niż w przypadku tradycyjnych metod finansowania w Rosji.

Sam fakt, że budowa Sovelmash jest już na etapie wykończenia, świadczy o właściwym sposobie finansowania.

Dzięki crowdinwestingowi możesz teraz zostać współwłaścicielem firmy inżynierskiej Sovelmash lub zwiększyć swój portfel inwestycyjny. Aby to zrobić, wybierz i zarejestruj pakiet inwestycyjny.

PRZEJDŹ DO PAKIETÓW