Лекция за проекта: защо като начин на финансиране е избран краудинвестинг?

Лекция за проекта: защо като начин на финансиране е избран краудинвестинг?

Често ни питат защо за финансиране на проекта «Двигатели на Дуюнов» е избран такъв нетипичен за Русия метод като краудинвестинг. Много частни инвеститори придобиват дялове от компанията «Совэлмаш», за да получат по-късно дивиденти от дейността на предприятието или продажбата на акции.

Компанията «Совэлмаш» реализира проект от технико-внедряващ тип. А именно изгражда проектно-конструкторско технологично бюро, където ще се разработват иновативни електродвигатели. Съществуващите технологии и основи не са подходящи за реализирането на проекта, те трябва да бъдат променени. Необходимо е да се проектират и изграждат нови площи, да се разработва и сертифицира технологично оборудване и така нататък.

Стойността на такъв проект е много по-висока от традиционния производствен бизнес.

При това екипът на «Совэлмаш» първоначално не искаше да зависи от обичайните за руския бизнес източници на финансиране.

• Банките предлагат на младите компании, които нямат големи фондове, неблагоприятни условия за кредитиране. Това е голям риск за проектите, особено при външни кризи. Поради това много компании трябваше да замразят строителството на своите предприятия през последните 2 години.
• Големите инвеститори финансират проекти в замяна на участие в управлението на компанията. Освен това те може да не разбират особеностите на иновативния бизнес. Създателите на «Совэлмаш» искат самостоятелно да управляват своето творение.

Краудинвестингът позволява да се реализира проекта по-гъвкаво и устойчиво, отколкото при традиционните за Русия методи на финансиране.

Самият факт, че изграждането на ПКТБ «Совэлмаш» вече е на финалната фаза, говори за това, че е избран правилният начин на финансиране.

Благодарение на краудинвестинга можете направо сега да станете съсобственик на инжиниринговата компания «Совэлмаш» или да увеличите инвестиционния си портфейл. За да направите това, изберете и оформете инвестиционен пакет.

ПРЕМИНИ КЪМ ИЗБОР НА ПАКЕТИ