Wyniki tygodnia w projekcie "Silniki Duyunova"

Wyniki tygodnia w projekcie "Silniki Duyunova"

Budowa BPT Sovelmash

Zbliża się termin uzyskania decyzji o zakończeniu budowy BPT, zaplanowany na koniec marca. Dlatego wszystkie wysiłki Sovelmash zostały skierowane przede wszystkim na zakończenie prac nad wewnętrznymi sieciami inżynieryjnymi.

• W ubiegłym tygodniu kontynuowano instalację systemu wentylacji i urządzeń chłodniczych.

• Na drugim piętrze wykonano wiele prac związanych z ogrzewaniem, wentylacją, oświetleniem i energią elektryczną.

• Wykonano tam również wylewki podłogowe.

• Uruchomiono windy towarowe. Rozpoczęto podnoszenie sprzętu na drugie piętro.

• Rozpoczęto montaż kurtyn powietrznych w przedsionkach i śluzach powietrznych.

• Zainstalowano sprzęt w dyspozytorni i wykonano wiele innych prac.

Przygotowania do uzyskania zezwolenia na zakończenie budowy

Specjaliści Sovelmash kontynuowali przygotowywanie pakietów dokumentów do wniosku o ukończenie budowy.

Po 10 marca przedstawiciele organów nadzoru będą pracować w budynku, aby sformułować uwagi, które będziemy musieli wyeliminować przed złożeniem wniosku o zezwolenie na zakończenie budowy.

Można też przyspieszyć budowę BPT. Spłacić wcześniej raty, zwiększyć zamknięte pakiety i bieżące raty, zaprosić do projektu nowych inwestorów!

INWESTUJ