Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Строителството на ПКТБ «Совэлмаш»

Наближава крайният срок за получаване на становище за завършване на строителството на ПКТБ, планира да се подаде към края на март. Затова всички сили на «Совэлмаш» бяха насочени преди всичко към завършване на работата по вътрешните инженерни мрежи.

• През изминалата седмица продължи инсталирането на вентилационни и хладилни системи.

• На третия етаж са извършени много работи по отоплението, вентилацията, осветлението и електрозахранването.

• Там също се правеше и подова замазка.

• Бяха пуснати товарните асансьори. Започна издигането на оборудването до третия етаж.

• Започна инсталирането на въздушни топлинни завеси във вестибюлите и шлюзовете.

• Монтираше се оборудване в диспечерската зала и се извършваха много други работи.

Подготовка за получаване на становище за завършване на строителството

Специалистите на «Совэлмаш» продължават да формират пакети документи за подаване на заявление за завършване на строителството.

След 10 март в сградата ще работят представители на контролно-надзорните органи, които ще формулират забележки, които ще трябва да бъдат отстранени, преди да се подаде заявление за становището за завършване на строителството.

Можете също така да ускорите строителството на ПКТБ. Изплащайте вноски предсрочно, увеличавайте затворените пакети и текущи разсрочени плащания, канете нови инвеститори в проекта!

ИНВЕСТИРАЙ