Удължаваме промоцията «+ 5% към сумата за попълване на сметката» до 5 юни

Удължаваме промоцията «+ 5% към сумата за попълване на сметката» до 5 юни

Ефективността на последните промоции на SOLARGROUP бе отбелязана от Дмитрий Дуюнов и Александър Сударев в едно от последните видеа от строителната площадка на «Совэлмаш». Априлската лотария позволи значително да се ускори интензивността на строителните работи. 

Промоцията «+ 5% към сумата за попълване на сметката» също така помага да се поддържа нивото на финансиране. Виждаме, че промоцията е много популярна при вас и затова я удължаваме за още няколко дни.

До 5 юни включително попълнете основната си сметка в личния кабинет и ще получите бонус 5% парични средствата от сумата, която сте внесли. С тези пари ще можете да закупите повече инвестиционни дялове. 

Можете да попълните основната сметка по всеки наличен начин. Преводите между сметките не се считат за попълване. 

Използвайте тази възможност сами и разкажете на други инвеститори и партньори, за да подкрепите строителството на ПКТБ «Совэлмаш»!

ПОПЪЛВАНЕ НА СМЕТКАТА