Главните събития през изминалата седмица в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Главните събития през изминалата седмица в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Работата на строителната площадка «Совэлмаш» се извършваше през цялата седмица без почивни дни.

Вътре в сградата на ПКТБ се изпълняваха най-разнообразни задачи.

• Успешно приключиха хидравличните изпитания на топлопровода. Службата за експлоатация призна топлинния пункт на «Совэлмаш» за образцово-показателен. Прието е промиване на отоплителната мрежа, подписан е специален акт. Това са още няколко важни стъпки за свързване на сградата към системата за централно отопление.
• Прокарваха се инженерни мрежи вътре в ПКТБ. Акцентът на работата беше върху тръбите за отопление и водоснабдяване.
• Монтираха са вентилационни системи и димоотводни системи на втория и третия етаж на административно-битовия корпус и на покрива.
• Бяха положени кабели на електрически разпределителни мрежи.
• Бяха положени тръби, през които в бъдеще ще циркулира етилен гликол за правилната работа на климатичната система.
• Продължи работата по интериорната декорация в АБК: полагане на гранитогрес, боядисване на стени и тавани.
• На обекта беше доставена първата партида лампи за стълбища, коридори, технически помещения и помещения с кратък престой на хора.
• Бяха доставени врати за първия етаж на АБК. Започна тяхното монтиране.

Извън сградата се извършваха работи по благоустрояване на територията и инженерните мрежи.

• Беше извършена пробиване под пътното платно за свързване на дъждовната канализация.
• От дясната страна на сградата се отстранява почвата от последния участък в района на пожарната стълба.
• В задната част на площадката се внасяше почва за моравата.
• Вляво от сградата беше почистен асфалтът, преди да се монтират бордюрите и да се оформи основата за бъдещата морава.
• Правеше се обвързване на армировка в основата на верандата на главния вход.

Както виждате, строителството се развива в много направления. Най-важното е да се завършат всички земни работи и благоустройството преди настъпването на студовете, както и да се свърже отоплението. Това е възможно при поддържане на високото ниво на финансиране на проекта, което успяхме да достигнем през август.

Напомняме ви, че за тази цел в проекта до 30 септември включително действа промоцията «Благодаря».

Условия на промоцията.

Успейте да инвестирате при изгодни условия и да подкрепите строителството на ПКТБ «Совэлмаш», за да започнете да печелите пари от инвестициите си възможно най-скоро!

ПОДКРЕПИ СТРОИТЕЛСТВОТО