Chúng tôi đang rút lại cơ hội nâng gói hiện đang thanh toán trả góp

Chúng tôi đang rút lại cơ hội nâng gói hiện đang thanh toán trả góp

Bạn đang thanh toán trả góp cho gói đầu tư? Từ nay đến hết ngày 30 tháng 4, hãy tăng gói để có thể mua thêm cổ phần của công ty với cùng mức chiết khấu.

Đây là cơ hội cuối cùng để nâng gói trả góp trong dự án. Từ ngày 1 tháng 5, bạn sẽ chỉ có thể mua gói mới với mức chiết khấu ở giai đoạn 19.

Cách nào tăng gói đang hoạt động?

• Chọn gói trả góp bạn đang thanh toán tại đây. Và nhấp vào "Tăng gói".
• Chọn mệnh giá bạn muốn tăng gói hiện tại của mình. Bằng cách nhấp vào, bạn sẽ có thể biết bạn sẽ thêm bao nhiêu cổ phần vào gói hiện tại của mình, cũng như số tiền và lịch thanh toán hằng tháng. Chúng tôi xin nhắc bạn rằng các khoản thanh toán hằng tháng đã được chi trả trong gói trả góp hiện tại sẽ được áp dụng cho gói nâng cấp.
• Nạp số tiền thiếu hụt để tăng gói nếu cần. Xong! Bạn cần thanh toán kỳ trả góp tiếp theo cho gói tăng mới không muộn hơn một tháng.

Chú ý! Quy tắc sử dụng mã khuyến mại Tiền thưởng tình bạn đã thay đổi. Bây giờ bạn chỉ có thể áp dụng một lần cho một gói. Nếu bạn đã áp dụng mã khuyến mại trước đây khi mua hoặc nâng gói thì bạn sẽ không thể sử dụng lại tùy chọn Tiền thưởng tình bạn. Nếu trước đây bạn CHƯA áp dụng mã khuyến mại cho gói này, hãy nhập mã khi tăng gói - bằng cách này bạn sẽ nhận được +10% cổ phần thưởng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tùy chọn Tiền thưởng tình bạn tại đây.

Hãy nhanh chóng tăng gói trả góp đang hoạt động của bạn — cơ hội này sẽ sớm bị hủy bỏ vĩnh viễn!

TĂNG GÓI