SOLARGROUP xin chúc mừng Xuân mới!

SOLARGROUP xin chúc mừng Xuân mới!

Chúng tôi chúc bạn thịnh vượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống: sức khỏe dồi dào, gia đình hòa thuận và sung túc về tài chính. Chúc năm mới mang đến cho bạn những mục tiêu và thành tựu mới!

Chúng tôi cảm ơn bạn đã hỗ trợ cho dự án "Động cơ của Duyunov". Điều đó cho phép chúng tôi thực hiện các kế hoạch của mình. Năm ngoái, mạch nhiệt của trung tâm kỹ thuật "Sovelmash" đã được đóng và hầu hết các công việc nội bộ đều đã được thực hiện. Trong năm mới, chúng tôi dự định sẽ hoàn thành tòa nhà. Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách!