Tuần lễ Giao thông Công cộng Nga: Triển lãm Quốc tế "ElectroTrans 2022"

Tuần lễ Giao thông Công cộng Nga: Triển lãm Quốc tế "ElectroTrans 2022"

Vài ngày 21/9, triển lãm "ElectroTrans 2022" sẽ bắt đầu công việc trong khuôn khổ Tuần lễ Giao thông Công cộng Nga.

Triển lãm sẽ diễn ra tại Moscow từ ngày 21/9 đến ngày 23/9 tại Expocentre, Krasnaya Presnya. Chương trình triển lãm và kinh doanh có sự tham gia của 144 tổ chức.

Triển lãm "ElectroTrans" đã được tổ chức từ năm 2009 với sự hỗ trợ của các hiệp hội ngành, phong trào xã hội, công đoàn, chính quyền liên bang và thành phố và là một nền tảng giao tiếp hiệu quả tạo điều kiện tương tác giữa các chuyên gia quan tâm đến việc duy trì và phát triển giao thông vận tải điện đô thị.

GIỜ MỞ CỬA TRIỄN LÃM

21-22 tháng 9 năm 2022
từ 10:00 đến 18:00

23 tháng 9 năm 2022
từ 10:00 đến 14:00

Việc tham dự các triển lãm của Tuần lễ Giao thông Công cộng Nga là miễn phícho các chuyên gia. Bạn cần đăng ký và in (lưu trên điện thoại thông minh) vé điện tử của mình, vé này sẽ được gửi đến địa chỉ email do bạn chỉ định. Bạn sẽ tham gia sự kiện bằng mã vạch trên vé.

Địa điểm “Sovelmash” tại triển lãm: Hội trường 3, gian hàng số 2-4.

Cách đến Khu phức hợp Triển lãm Trung tâm "Expocentre", Hội trường 3.

Chúng tôi mời mọi người đến thăm gian hàng "Sovelmash"! Chúng tôi rất mong chờ được gặp bạn!