Khuyến mại SOLARGROUP "Lương đối tác"

Khuyến mại SOLARGROUP "Lương đối tác"

Quý đối tác thân mến! Chúng tôi đang giới thiệu chương trình khuyến mại "Lương đối tác" mới, sẽ giúp tăng thu nhập của bạn. Ý tưởng này thường được nêu trong các cuộc họp kinh doanh ở Việt Nam: động lực tốt nhất cho đối tác chính là tiền lương cho công việc của họ. Do đó, đặc biệt dành cho các đối tác từ Việt Nam, chúng tôi đã chuẩn bị một chương trình khuyến mại, những người tham gia chương trình này sẽ có thể nhận được lương hằng tháng bên cạnh tiền thù lao giới thiệu của họ.

Chương trình khuyến mại bắt đầu từ hôm nay, ngày 1 tháng 2 năm 2023. Giờ đây, việc phát triển hoạt động kinh doanh của đối tác và đạt được những trạng thái cao hơn càng trở nên thú vị và có lợi hơn!

Bất kỳ đối tác nào của SOLARGROUP có trạng thái "Tổng thống", "Nhà chuyên nghiệp" hoặc "Chuyên gia" đều có thể tham gia chương trình khuyến mại. Vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, những người tham gia chương trình khuyến mại sẽ nhận được tiền lương được ghi có vào tài khoản đối tác. Để được lĩnh lương, bạn cần đạt kế hoạch doanh số bán hàng cá nhân trong tháng trước đó. Có một kế hoạch khác cho từng trạng thái trong văn phòng hành chính.

Mục tiêu của bạn trong chương trình khuyến mại "Lương đối tác" là làm việc với cấp đầu tiên trong cấu trúc để số lần thanh toán thực tế tăng lên hằng tháng. Không khó để đáp ứng kế hoạch, bởi vì các khoản thanh toán thực tế bao gồm:

  • Thanh toán gói đầu tư
  • Các khoản thanh toán bổ sung để tăng và kết hợp các gói
  • Chuyển đổi số dư thành cổ phần

Cấp độ đầu tiên trong cấu trúc của bạn đầu tư càng nhiều, tiền lương của bạn càng lớn! Tiền thù lao giới thiệu cũng được duy trì.

Để trở thành người tham gia chương trình khuyến mại, chỉ cần nhấp vào nút "Tham gia". Khuyến mại được tự động gia hạn mỗi tháng! Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về thời gian kết thúc chương trình khuyến mại theo lịch trình.

Hãy hoạt động tích cực! Và mời bạn bè và đối tác của bạn tham gia quảng cáo - thời gian khuyến mại kéo dài bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào hoạt động của bạn và số lượng người tham gia.

QUAN TRỌNG: đối tác có trạng thái "Tổng thống", "Nhà chuyên nghiệp" hoặc "Chuyên gia" không tự động trở thành người tham gia chương trình khuyến mại. Bạn chỉ cần nhấp vào nút "Tham gia" một lần và sẽ không phải làm gì khác vào tháng tới.

Bạn có thể tìm hiểu về các điều khoản và điều kiện của khuyến mại tại văn phòng hành chính, phần "Ưu đãi khuyến mại" - "Dành cho đối tác" hoặc bằng cách nhấp vào liên kết.

Trong phần này, bạn sẽ thấy các ví dụ về tính toán, thứ hạng của người tham gia, bộ đếm thời gian, tiến trình cá nhân của bạn và dữ liệu cho giai đoạn trước. Và bạn sẽ có thể đặt một hộp chứa kết quả của mình và mức thù lao dự kiến ​​trên trang chính của văn phòng hành chính.

Chúng tôi chúc bạn may mắn! Mong rằng chương trình khuyến mại mới không chỉ tăng thu nhập của bạn mà còn thúc đẩy khả năng tiếp cận nhà đầu tư và mong muốn phát triển của bạn.