Chúng tôi đang gia hạn thời hạn cho cuộc thi video đánh giá về dự án đến ngày 12 tháng 8

Chúng tôi đang gia hạn thời hạn cho cuộc thi video đánh giá về dự án đến ngày 12 tháng 8

Các video có đánh giá về dự án đặc biệt thường xuyên được gửi đến e-mail của chúng tôi trong những ngày cuối cùng của cuộc thi.

Chúng tôi cũng thấy rất nhiều nội dung video từ hội nghị SOLARGROUP mà các bạn đã chia sẻ trên mạng xã hội. Những nội dung này có thể được sử dụng để tạo video.

Do đó, chúng tôi sẽ kéo dài cuộc thi đánh giá video cho đến hết ngày 12 tháng 8. Bạn vẫn còn cơ hội chia sẻ lý do tại sao bạn đầu tư vào dự án "Động cơ của Duyunov" và nhận được tới 1.000 USD vào tài khoản chính.

Cuộc thi này dành cho tất cả các nhà đầu tư dự án! Dưới đây là một vài ý tưởng về những gì bạn sẽ nói trong video.

• Bạn có tham dự hội nghị SOLARGROUP tại Moscow vào ngày 6 tháng 8 không? Sử dụng nội dung bạn đã quay và thêm đánh giá của bạn về dự án.
• Bạn đầu tư vào dự án lâu chưa? Giải thích lý do tại sao bạn tin tưởng chúng tôi và dự án sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho những người tham gia và cho thế giới.
• Bạn mới trở thành nhà đầu tư gần đây? Chia sẻ điều gì đã thu hút bạn đến với dự án và cách bạn nhìn thấy triển vọng của dự án.

Mỗi người tham gia đáp ứng tất cả các điều kiện của cuộc thi sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt, có thể dùng để mua cổ phần.

• Hạng 1 - 1.000 USD,
• Hạng 2 - 900 USD,
• Hạng 3 - 800 USD,
• Hạng 4 - 700 USD,
• Hạng 5 - 600 USD,
• Hạng 6 - 500 USD,
• Hạng 7 - 400 USD,
• Hạng 8 - 300 USD,
• Hạng 9 - 200 USD,
• Hạng 10 - 100 USD.

Những người tham gia còn lại - 5 USD mỗi người.

Điều kiện dự thi: các mục đều là bắt buộc!

1. Quay video về chủ đề "Đánh giá về dự án Động cơ của Duyunov" với khuôn mặt của bạn trong cảnh quay.

2. Tải video lên www.youtube.com và để chế độ truy cập công khai. Nêu rõ nội dung sau trong chủ đề: Đánh giá về dự án "Động cơ của Duyunov": Tại sao tôi đầu tư vào SOLARGROUP. Thêm hashtag #solargroup_feedback trong phần mô tả.

3. Đăng video lên tường của bất kỳ hồ sơ nào của bạn: trên Instagram, Facebook hoặc VKontakte. Trong VKontakte, hãy ghim video ở đầu trang cho đến hết ngày 12 tháng 8.

4. Gửi email đến konkurs@solargroup.pro với chủ đề "Cuộc thi" cùng những nội dung sau:

• một liên kết đến video YouTube,
• họ và tên của bạn, e-mail mà bạn đã đăng ký tại văn phòng hành chính.

5. Vui lòng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau cho video:

• thời lượng từ 2 đến 5 phút,
• độ phân giải tối thiểu 720p,
• ánh sáng và âm thanh tốt.

Các video sẽ được chấp nhận cho đến hết ngày 12 tháng 8. Chúng tôi sẽ công bố kết quả cuộc thi vào ngày 15 tháng 8.

Xem thông tin thêm về điều kiện cuộc thi tại đây.

Hãy tham gia và thỏa sức sáng tạo! Tham gia cuộc thi và tăng số lượng cổ phần đầu tư của bạn.