Tính năng mới ở văn phòng hành chính: thêm sự kiện vào lịch của bạn

Tính năng mới ở văn phòng hành chính: thêm sự kiện vào lịch của bạn

Chúng tôi tiếp tục cải thiện văn phòng hành chính.

Bây giờ khi bạn đăng ký bất kỳ sự kiện SOLARGROUP nào, bạn có thể thêm sự kiện đó vào lịch của mình.

• Nhấp vào "Đăng ký".
• Chọn ứng dụng lịch bạn sử dụng. Hỗ trợ lịch Google, Apple và Outlook.

Bạn có thể thêm sự kiện vào lịch của mình bất kỳ lúc nào trên trang sự kiện bằng cách nhấn vào nút tương ứng.

Tìm hiểu những cuộc họp và hội thảo trực tuyến nào được SOLARGROUP tổ chức trong những tuần tới tại văn phòng hành chính, phần "Sự kiện". Hoặc bằng cách theo liên kết.

XEM THÔNG BÁO