Nhận +20% cổ phần khi mua hoặc tăng gói của bạn

Nhận +20% cổ phần khi mua hoặc tăng gói của bạn

Ngày mai, 29/2 là ngày cuối cùng của ưu đãi tiền thưởng Năm Mới cho Việt Nam!

Sử dụng mã khuyến mại NAMMOI2024 khi mua hoặc nâng cấp gói đầu tư của bạn. Và nhận thêm 20% cổ phần từ số cổ phần trong gói.

Nhập mã khuyến mại vào trường "Tôi có mã khuyến mại". Bạn sẽ nhận được cổ phần thưởng sau khi thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho gói.

Nếu bạn muốn nâng cấp gói này trong tương lai, số tiền thưởng cũng sẽ tăng lên, vì tỷ lệ phần trăm sẽ được tính toán dựa trên số cổ phần lớn hơn.

Tìm hiểu thêm về ưu đãi theo liên kết.

Hãy nhanh tay sử dụng mã khuyến mại độc nhất và giới thiệu cho các nhà đầu tư Việt Nam về ưu đãi này!

SỬ DỤNG MÃ KHUYẾN MẠI