Lắp đặt mạng và thiết bị kỹ thuật: Tiến độ xây dựng D&E "Sovelmash"

Lắp đặt mạng và thiết bị kỹ thuật: Tiến độ xây dựng D&E "Sovelmash"

Xem video mới nhất từ ​​công trường "Sovelmash"!

Việc lắp đặt các vách ngăn nội thất bên trong phần sản xuất của tòa nhà và trên tầng một của tòa nhà văn phòng và tiện nghi sắp hoàn thành.

Đang tiến hành lắp đặt cửa và máng cáp.

Tổ hợp laser đã được cài đặt. Thiết bị đang được lắp đặt trong phòng thí nghiệm. Công việc chạy thử và các hoạt động khác đang được tiến hành.

Bên ngoài tòa nhà, các tiện ích kỹ thuật đang được định tuyến.

Thông tin thêm về quy trình xây dựng có sẵn trong video tại đây.

Xin lưu ý rằng bạn có thể đẩy nhanh quá trình xây dựng D&E "Sovelmash" bằng cách đầu tư vào dự án. Mỗi gói trả góp trả trước hạn, mỗi gói mua mới và mỗi một nhà đầu tư được mời tham gia dự án đều là một đóng góp quan trọng cho sự nghiệp chung của chúng ta!

ĐẦU TƯ