Hướng dẫn dự án: Tại sao phải đăng ký đầu tư cổ phần?

Hướng dẫn dự án: Tại sao phải đăng ký đầu tư cổ phần?

Các bạn thường hỏi chúng tôi rằng cổ phần đầu tư đã đăng ký và chưa đăng ký là gì. Cổ phần đầu tư đã đăng ký là cổ phần bạn nhận được với giấy chứng nhận quyền sở hữu cá nhân.

Tại sao cần giấy chứng nhận cổ phần?


Giấy chứng nhận chứng minh rằng cổ phần là tài sản của bạn. Điều này là cần thiết để bạn có thể đổi cổ phần của mình lấy cổ phần của "Sovelmash" trong tương lai và nhận cổ tức từ hoạt động của doanh nghiệp hoặc lợi nhuận từ việc bán cổ phần. Không thể đổi cổ phần chưa đăng ký lấy cổ phần của "Sovelmash", vì không thể nhận dạng người dùng liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn chủ sở hữu của khoản đầu tư.

Ngoài ra, nhờ đăng ký cổ phần, bạn sẽ có thể chuyển thành tài sản thừa kế.

Chứng chỉ cũng có thể được sử dụng để quảng bá dự án và xác nhận sự tham gia của bạn vào dự án.

Làm cách nào để đăng ký cổ phần của tôi?


Bạn có thể làm điều đó chỉ trong một vài cú nhấp chuột.

- Chuyển đến Trang chủ của Văn phòng hành chính. Phần "Cổ phần của tôi" hiển thị số lượng cổ phần đã đăng ký và chưa đăng ký. Nếu bạn có cổ phần chưa đăng ký, bạn sẽ được mời đăng ký.
- Bấm vào nút "Đăng ký". Bạn sẽ được đưa đến trang đăng ký cổ phần trong phần "Tài liệu".
- Xác nhận ý định đăng ký cổ phần của bạn bằng cách chọn hộp, sau đó nhấp vào "Đăng ký". Xong! Cổ phần của bạn hiện đã được đăng ký.

Phiên bản điện tử của giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần có sẵn trong hồ sơ của bạn, thẻ "Tài liệu" - "Lịch biểu". Bạn có thể xem và tải về. Bạn cũng có thể đặt mua bản in chứng chỉ của mình tại đây.

Điều gì khác là quan trọng để biết về đăng ký cổ phần?

• Bạn chỉ có thể đăng ký cổ phần nếu bạn đã vượt qua xác minh tại văn phòng hành chính của SOLARGROUP, vì thông tin cá nhân của bạn được yêu cầu để đăng ký.
• Có thể lập một chứng chỉ cho tất cả các cổ phần nhận được sau khi tất cả các khoản thanh toán trả góp được thực hiện và và tất cả các gói bạn muốn đã được mua. Hoặc bạn có thể lập một số chứng chỉ, chẳng hạn như sau mỗi lần thanh toán. Trong trường hợp này, sẽ không thể kết hợp các chứng chỉ thành một.

Bạn vẫn còn thắc mắc về việc đăng ký cổ phần? Hãy hỏi họ trong phần bình luận bên dưới bài đăng này hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến tại văn phòng hành chính.