Лекция за проекта: защо трябва да се оформят инвестиционните дялове?

Лекция за проекта: защо трябва да се оформят инвестиционните дялове?

Често ни питате какво представляват оформените и неоформените инвестиционни дялове. Оформените инвестиционни дялове са тези дялове, които сте получили, за които е сформиран сертификат за собственост.

Защо трябва да се оформят дяловете?

Сертификатът документално потвърждава, че дяловете принадлежат именно на вас. Това е необходимо, за да можете в бъдеще да обменяте дялове за акции на компанията «Совэлмаш» и да получавате дивиденти от дейността на предприятието или печалба от продажбата на акции. Неоформените дялове няма да могат да се обменят за акции на «Совэлмаш», тъй като няма да има идентификация на ползвателя с присвояване на дяловата част на инвестицията.

Освен това, благодарение на оформянето на дяловете, можете да ги предавате по наследство.

Сертификатът може да се използва и за популяризиране на проекта, като доказателство за вашето участие в него.

Как можете да оформите дялове?

Това може да се направи с помоща на няколко кликвания.

- Отидете на Главната страница на личния кабинет. В блока «Моите дялове» се показва броят на оформените и неоформените дялове. Ако имате неоформени дялове, ще ви бъде предложено да ги оформите.
- Натиснете бутона «Оформяне». Това ще бъдете прехвърлени към страницата за оформяне на дялове в раздела «Документи».
- Потвърдете намерението си да оформите дялове, като поставите отметка в квадратчето и кликнете върху «Оформяне». Готово! Дяловете са оформени.

Електронната версия на сертификата за дяловете е на разположение във вашия профил, в раздела «Документи» – «Приложения». Можете да я видите и да я изтеглите. Можете също така да поръчате печатна версия на сертификата линка.

Какво друго е важно да знаете за оформянето на дяловете?


• Можете да оформите дялове само ако сте преминали верификация в личния кабинет на SOLARGROUP, тъй като за оформяне са необходими вашите лични данни.
• Можете да оформите един сертификат за всички получени дялове след изплащане на всички вноски и придобиване на всички желани пакети. Или да оформите няколко сертификата, например, след всяко плащане. В този случай няма да е възможно по-късно да се обединят всички сертификати в един.

Имате още въпроси относно оформлението на дяловете? Задайте ги в коментарите под тази публикация или се свържете с нашата служба за техническа поддръжка чрез онлайн чата в личния кабинет.